Rábacsanak 096/3 hrsz. alatt bejegyzett ingatlanon található engedély nélküli hulladéklerakó rekultivációja

2012 nyarán települési szilárd hulladéklerakó felső lezárásos rekultivációját valósítottuk meg Rábacsanak településen.