Földmunka és bontás

A hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységeken túlmenően a következő feladatok elvégzésére vállalkozunk:

 • Lakóépületek, tégla és vasbeton szerkezetek szakszerű bontása
 • Földmunkavégzés, talajréteg eltávolítás, árokásás
 • Törmelék-, földszállítás és ártalmatlanítás
 • Földben lévő olajtartályok szakszerű eltávolítása
 • Bontás során keletkezett anyagok anyagában történő hasznosítása (tégla, üveg, fém, fahulladék, cserép, beton)
 • Bevizsgált tört beton továbbértékesítése, illetve útalapba, töltésbe, más hasonló szerkezetekbe történő sajáterős bedolgozása
 • Raklapos és kötegelt anyagok szállítása önrakodós gépkocsival
 • Épületipari gépekkel történő munkavégzés (lánctalpas és gumikerekes homlokrakodók, árokásók, dózerek)
 • Nehéz munkagépek trélerrel történő szállítása
 • Rekultiváció, terület rehabilitálás
 • Kavics, meddő, humusz értékesítése, szállítása, bedolgozása.
Cégünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a keletkezett hulladékok kezelését a begyűjtéstől a szállításig, a feldolgozástól az értékesítésig, vagy végleges lerakásig, ártalmatlanításig cégcsoporton belül meg tudja oldani a mindenkor érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.